Kontakt

BAUPETON s.r.o.
Hraničná 27
040 17 Košice
mobil: +421 907 11 41 42
e-mail : zajazdisi@zajazdisi.sk

IČO: 36214680
IČ DPH: SK2020048888
Bankové spojenie : Tatra Banka
Číslo účtu: 2946464657/1100